Diakonia Formacji Diakonii – O nas

Prace Diakonii Formacji Diakonii koncentrują się na inspirowaniu formacji permanentnej członków Ruchu Światło-Życie, a więc tych oazowiczów, którzy przeszli pełną formację podstawową i stanowią diakonię Ruchu.

Centralna DFD przygotowuje materiały formacyjne: konspekty spotkań w ramach formacji permanentnej (tzw. miesięczne spotkania animatorów), materiały na Rejonowe Dni Wspólnoty, itp. Przygotowuje także błogosławieństwo nowych członków Stowarzyszenia DIAKONIA (w czasie Kongregacji Odpowiedzialnych na Jasnej Górze oraz COM i Podsumowania OŻK w Krościenku) oraz animatorów Ruchu (COM).

Diecezjalna DFD jest jedną z najstarszych diakonii specjalistycznych funkcjonujących w Ruchu naszej Archidiecezji. Przez wiele lat funkcjonowała pod nazwą Diakonia Formacji Animatorów prowadzona przez Księdza Moderatora Adama Wąsika. W 2008 roku na czele DDFD stanął moderator diecezjalny, ks. Daniel Trojnar, który po czterech latach mianował jej moderatorem ks. Krzysztofa Mierzejewskiego.

DDFD zajmuje się organizacją i przeprowadzeniem Szkoły Animatora w Archidiecezji, przygotowuje błogosławieństwo animatora grupy oraz weryfikuje osoby, które następnie otrzymują błogosławieństwo animatora Ruchu w czasie COM. Do zadań DDFD należy także przeprowadzanie miesięcznych spotkań animatorów w rejonach oraz zachęcanie członków Ruchu do podejmowania formacji.