Diakonia Jedności – O nas

„Celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakonii Ruchu. Cel ten „stawia” wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej.

Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna, wtedy może powstać jedność w Duchu.

W szczególny sposób służy temu celowi Diakonia Jedności. Dlatego wśród innych diakonii zajmuje pozycję centralną. Koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc ona jakby w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne, zapalające wszystko.”

ks. Franciszek Blachnicki, Diakonia w Ruchu Światło-Życie, Podręcznik ORD

Diakonia Jedności – Odpowiedzialni

 

Diecezjalna Diakonia Jedności

/stan z dnia 18.10.2015/

Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie:
Ks. Daniel Trojnar

Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła:
Ks. Zbigniew Malec

Para Diecezjalna:
Grażyna i Stanisław Czepińscy

Odpowiedzialni za diakonie specjalistyczne:
• Ewangelizacji

Ks. Marcin Koperski
• Deuterokatechumenatu
Ks. Władysław Hajduk
• Formacji Diakonii
Ks. Krzysztof Mierzejewski
• Komunikowania Społecznego
Barbara i Zbigniew Wawrzyńscy
• Liturgii
Małgorzata i Wojciech Pisaniakowie
• Miłosierdzia
Ks. Piotr Fil
• Misyjna
Ks. Adam Wąsik
• Modlitwy
Ks. Bartłomiej Zakrzewski
• Muzyczna
Iwona i Tadeusz Śliwkowie
• Oaz Rekolekcyjnych
Monika i Wiesław Nowakowie
• Środków Materialnych
Bożena Krzysztof Leńczykowie
• Wyzwolenia
Ks. Stanisław Czenczek
• Życia
Barbara Wiesław Litwinowie

Delegaci Diecezjalnej Kongregacji Diakonii:
kl. Maksymilian Lorens
kl. Grzegorz Urban
Mateusz Szal
Nina Błaszkowicz
Marcin Zborowski