Modlitwa tętniąca życiem. Daj się jej porwać!

Diecezjalna Diakonia Modlitwy zaprasza do włączenia się, w nową akcje modlitewną pod hasłem „Modlitwa tętniąca życiem. Daj się jej  porwać!”

Celem akcji jest objęcie modlitwą wszystkich rekolekcji wakacyjnych oraz Wielkiej Ewangelizacji Rogóżna odbywającej się w sierpniu.

Każda osoba pragnąca włączyć się w tą akcje ma możliwość wybrania w formularzu rekolekcji(np. Oaza Dzieci Bożych, Oaza Rodzin)turnusu, w czasie którego będzie się modliła w danej intencji oraz formy modlitwy, którą pragnie przyjąć.

Więcej informacji:
dmodlitwy.przemysl@gmail.com
http://modlitwa-oazaprzemyska.weebly.com

 

Zimowa Oaza Modlitwy

„«Oaza modlitwy» jest formą krótkich, intensywnych rekolekcji zaliczanych ze względu na specyficzną metodę typu rekolekcji oazowych. Celem OM jest odnowienie wewnętrzne w Duchu Świętym przez uczestnictwo we wspólnocie modlitewnej przeżywanej w atmosferze braterstwa, jedności i radości”. Sługa Boży Ks. F. Blachnicki

Czytaj dalej Zimowa Oaza Modlitwy

Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Modlitwy

          Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Modlitwy odbędzie się 26 stycznia w Centrum Ruchu w Collegium Marianum w Przemyślu w godz od 17.00 do ok. 20.00. Serdecznie zapraszam wszystkich członków DDM-u! Swoją obecność proszę potwierdzić  pod nr tel.: 723 568 694 (an. Barbara Buszta).

ks. Bartłomiej Zakrzewski

Diakonia Modlitwy – O nas

Diakonia Modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi diakoniami bo bez modlitwy żadne z (…) zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy (…)
Grupy modlitewne tak muszą być ustawione, aby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna.
(ks. Franciszek Blachnicki)

Zadania Diakonii Modlitwy

Podstawowe:
Troska o życie modlitewne Ruchu, który pragnąc służyć odnowie Kościoła, musi opierać się na modlitwie.
Szczegółowe:
• czuwa nad ogarnianiem modlitwą jego bieżących wydarzeń i wszystkich jego potrzeb,
• przygotowuje i prowadzi spotkania modlitewne (w rejonie, podczas dni wspólnoty itp.),
• przygotowuje i prowadzi Oazy Modlitwy,
• posługuje na rekolekcjach,
• posługuje modlitwą wstawienniczą,
• prowadzi szkoły modlitwy, konferencje,
• współpracuje z innymi diakoniami,
• zbiera i systematyzuje materiały z zakresu modlitwy,
• modli się indywidualnie i wspólnotowo w intencjach Kościoła, Ruchu i innych,
• prowadzi innych do modlitwy.

Nasza Diakonia Modlitwy

• Nasza Diakonia Modlitwy za swój cel obrała omadlanie wszystkich trosk i radości członków Ruchu Światło – Życie, szczególnie dotyczy to wspólnot naszej Archidiecezji.
• Prowadzimy formację modlitewną własną i innych przez szkołę modlitwy oraz uczestnictwo w ORAM, KODA-M.
• Spotykamy się dwa razy w roku w Domu Rekolekcyjnym w Rzepedzi. Terminy kolejnych spotkań są podawane na bieżąco.
• Obecnie codzienną modlitwą naszej Diakonii jest różaniec.
• Przygotowujemy i prowadzimy Oazy Modlitwy (NOM, Triduum Paschalne, LOM, Rejonowe OM),  organizujemy spotkania i czuwania modlitewne.
• Troszczymy się o budowanie jedności pomiędzy diakoniami modlitwy w parafiach i wspólnotach w łączności z Centralną Diakonią Modlitwy.

Do Diakonii zaproszeni są wszyscy, którzy mają ochotę się modlić i odkrywać moc modlitwy.