Dzień Chorego

Dzień Chorego

Byłem chory, a odwiedziliście Mnie (Mt 25,36)

W Dniu Chorego, 11 lutego br. członkowie Ruchu Światło-Życie z Przemyśla i okolic zaproszeni są do podjęcia ewangelizacji w szpitalu wojewódzkim im. św. Ojca Pio na os. Monte Cassino w Przemyślu. Rozpoczęcie o godz. 16:00 Mszą św. w kaplicy szpitalnej.

Prośba o obecność i posługę skierowana jest do wszystkich oazowiczów: małżonków (lub tylko jednego z nich), dorosłych i młodzieży.

Rozesłani na oddziały szpitalne świadkowie wiary zaniosą chorym Dobrą Nowinę. Będą głosić Jezusa, by w Nim każdy człowiek mógł odkryć wartość życia, nawet naznaczonego chorobą. Pan Bóg jest pierwszym, który niesie ciężar ludzkiego cierpienia, a człowiek jednocząc się z umęczonym Chrystusem może odkryć dar i łaskę własnego bólu.

Spotkanie warto rozpocząć od prostych posług: podania posiłku, poprawienia poduszki, zaradzenia najpilniejszym potrzebom ludzi przykutych do łóżka. Niech do odwiedzanych przemawia świadectwo życia, radość wiary, czasem słowo ogólne do chorych na szpitalnej sali. Warto podjąć próbę bezpośredniej, indywidualnej rozmowy. W trudnych sytuacjach (np. ktoś nie życzy sobie obecności obcych osób) nie należy się narzucać, ale warto pamiętać o pozostawieniu chorym najważniejszej z życiowych prawd, mówiąc po prostu „Jezus Cię kocha”.

Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny w nocy z 3/4 października 2014 r
Z wielkim niepokojem obserwujemy, nasilającą się w ostatnim czasie, aktywność skrajnie lewicowych środowisk, które forsują w Parlamencie rozwiązania prawne uderzające w prawo do życia każdego człowieka od chwili poczęcia, a także naruszające autonomię rodziny i jej niezbywalne prawa, w tym prawo do wychowania dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że środowiska te dysponują potężnymi środkami, zarówno finansowymi jak i propagandowo-politycznymi. Naszą odpowiedzią, oprócz czynnie wyrażanego sprzeciwu obywatelskiego i działalności edukacyjnej, powinna być żarliwa modlitwa w obronie fundamentów, na których zbudowana jest nasza cywilizacja.
Czytaj dalej Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

WarszTaty „Bliżej – pełna łączność”

Diakonia Życia zaprasza do udziału w warsztatach „Bliżej – pełna łączność”, czyli ciekawe, nowatorsko zaplanowane wydarzenie dla mężczyzn, którzy chcą wzmocnić swoje ojcowskie umiejętności i stawać się bohaterami dla swoich dzieci organizowane przez Tato.net
Warsztaty odbędą się w Głogowie Małopolskim w dwóch terminach:
30.11.2013 r. (od 9.00 do 18.00) – więcej informacji na stronie: www.tato.net/tatonet_en/warsztaty/details/179-blizej-pelna-lacznosc
07.12.2013 r. (od 9.00 do 18.00) – więcej informacji na stronie: www.tato.net/tatonet_en/warsztaty/details/193-blizej-pelna-lacznosc
 
Warsztaty są dofinansowane – po stronie uczestników nie ma żadnych opłat.