Oaza Rekolekcyjna Diakonii

Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki mówił tak: „Zadaniem ORD  jest ukazanie uczestnikom  całościowej wizji i syntezy Ruchu Światło-Życie  w celu wezwania ich do świadomej akceptacji programu Ruchu o oddania się w nim na służbę,  stosownie do swoich możliwości”. Oaza Rekolekcyjna Diakonii w naszej diecezji odbyła się w dniach 30 I- 4 II w Collegium Marianum, pod przewodnictwem Moderatora Diecezjalnego Księdza Daniela Trojnara. Wzięło w niej udział 35 osób – zarówno młodzież jak i małżeństwa z dziećmi, które pragnęły bliżej poznać charyzmat Ruchu Światło-Życie.

Nasze rekolekcje były skupione wokół 4 haseł: Światło- Życie, Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota oraz  Nowa Kultura. Każdy z ww. elementów jest niezwykle ważny, ponieważ nie można go odłączyć od pozostałych. Ksiądz Moderator bardzo podkreślał znaczenie Światła, którym jest Jezus, w życiu każdego z nas. Bez Niego nasze życie byłoby bezbarwne. Z Nim możemy stawać się nowym człowiekiem, który żyjąc w nowej wspólnocie tworzy, ale także przekazuje nową kulturę. Wszystkie treści były głęboko zakorzenione w nauczaniu założyciela naszego Ruchu. Każdy dzień zaczynaliśmy od Namiotu Spotkania, by wsłuchać się w głos Boga. Szczytem była oczywiście Eucharystia. Również udało nam się odwiedzić podziemia i krypty Archikatedry. Nie brakowało także czasu radości- szczególnie pogodne wieczory pozwalały nam wspólnie przebywać i cieszyć się swoją obecnością. Dało się wyczuć, że atmosfera w czasie rekolekcji była niezwykle ciepła i radosna.

Oaza Rekolekcyjna Diakonii być może jest tylko uporządkowaniem pewnych treści, które zgłębiamy w czasie formacji, jednak jest czasem niezwykle ważnym. Pozwala na nowo odkryć charyzmat Ruchu i zakochać się w jego pięknie. Ksiądz Blachnicki w swoim Testamencie pisze tak: „I jeżeli miałbym coś do przekazania, i chciałbym cos przekazać w moim duchowym testamencie- to właśnie ten dar- charyzmat Światło- Życie. Zrozumienie, umiłowanie, wierność wobec tego charyzmatu”. W czasie ORD ten charyzmat przekazywali nam ci, którzy sami przyjęli go do swojego życia i niezwykle mocno umiłowali. Ich świadectwo i radość bijąca z ich oczu pokazywała, że droga Ruchu Światło-Życie i wierność charyzmatowi to droga ich życia.

Czas ten był niezwykle piękny. Mam nadzieję, że wszystkie łaski, które Chrystus wlał w nasze serca wydadzą piękne owoce, którymi ubogacimy nasz Ruch. 

XL Kongregacja Odpowiedzialnych

W dniach 20-23 lutego 2015 r.w Częstochowie, odbędzie się XL Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Serdecznie zapraszamy wszystkich Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Informacje i zapisy do 16 lutego,u Moniki i Wiesława Nowaków,tel. kont.662 090 882. Nocleg w Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze.
Szczegółowy program Kongregacji i materiały znajdują się na www.oaza.pl

Błogosławieństwo do Stowarzyszenia DIAKONIA

Kongregacja Odpowiedzialnych na Jasnej Górze to jedna z trzech okazji w ciągu roku do włączenia się w szeregi członków Stowarzyszenia DIAKONIA. Stowarzyszenie gromadzi odpowiedzialnych Ruchu, po pełnej formacji podstawowej, którzy rozeznali, że Ruch jest ich miejscem w Kościele. Wszystkich, którzy chcieliby zostać członkami DIAKONII prosimy o kontakt z Diakonią Formacji Diakonii lub bezpośrednio z Moderatorem Diecezjalnym.

Moderator DFD – ks. Krzysztof Mierzejewski

Facebook dla formacji

Kochani,

Po pięknych przeżyciach wakacyjnych rekolekcji wchodzimy w czas formacji rocznej. Niezbędnym elementem tej formacji jest komunikacja. Dlatego powstały na Facebook’u cztery grupy, do których serdecznie Was zapraszam. Powszechność tego portalu społecznościowego sprawia, że może on swobodnie zastąpić rozsyłane niegdyś pocztą tradycyjną zaproszenia na poszczególne spotkania formacyjne i rekolekcje.
Czytaj dalej Facebook dla formacji