Dni Wiary 2015

Jezus Chrystus w słowach: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (por Mk 16,15) nadaje nam pewną misję, którą w ciągu swego życia mamy realizować- mamy wyjść z własnych domów, społeczności ku innym ludziom, którzy jeszcze nie poznali naszego Zbawiciela. Ojciec Święty Franciszek w Adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” pisze tak: „Wszyscy jesteśmy wezwani do tego misyjnego <<wyjścia>>. (…) wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii”.

Czytaj dalej Dni Wiary 2015

Strona internetowa Operacji Ekwador

Oaza w Ekwadorze? To całkiem realne! Basia Buszta oraz Jola Nowak – dwie animatorki Diakoni Misyjnej z naszej diecezji wyjeżdżają na wolontariat do Santo Domingo de Los Colorados. Będą pomagać w domu dziecka przy zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Aby im to umożliwić klika miesięcy temu ruszyła Operacja: Ekwador. Teraz powstała także strona Operacji: www.operacjaekwador.pl – zapraszamy! Zachęcamy do wsparcia Diakonii Misyjnej i Operacji: Ekwador. Więcej w zakładce „Wspieraj nas”

OPERACJA „EKWADOR”

Operacja Ekwador – bynajmniej nie jest to nowa misja Martyny Wojciechowskiej czy Wojciecha Cejrowskiego, ale misja podejmowana
przez Ruch Światło-Życie naszej Archidiecezji.
Aby umożliwić wyjazd i roczny pobyt w Ekwadorze dwóm Animatorkom Ruchu, potrzeba również wsparcia finansowego.
Dar Serca na ten cel można składać na konto podane na plakacie.
Czytaj dalej OPERACJA „EKWADOR”