„Narodzić się do nowego życia przez Sakramenty Święte”

„Narodzić się do nowego życia przez Sakramenty Święte”- to temat kolejnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło Życie.
23 marca 2014 r. w niedzielne popołudnie okresu Wielkiego Postu zgromadził on całą wspólnotę rejonu Lesko. Pochylaliśmy się nad istotą Sakramentów Świętych w naszym życiu. Ksiądz Janusz Łuc mówił nam o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, tj. chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Czytając i poznając Stary Testament widzimy troskę Boga o człowieka. Możemy stwierdzić że to tam zakorzenione są sakramenty, ponieważ zawarte są tam proroctwa i znaki tego co dokona Jezus w Nowym Testamencie i pozostawi nam do dnia dzisiejszego. Czytaj dalej „Narodzić się do nowego życia przez Sakramenty Święte”

Spotkanie Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie rejonu Lesko

      W dniu 01.03.2014r w Tarnawie Dolnej odbyło się pierwsze spotkanie Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie rejonu Lesko. W spotkaniu uczestniczyli odpowiedzialni za diakonie, para rejonowa Domowego Kościoła rejonu Lesko oraz moderator, ks. Janusz Łuc. Po poczęstunku i wspólnej modlitwie głos zabierali odpowiedzialni za diakonie.
    W poszczególnych wystąpieniach charakteryzowano aktualną sytuację związaną z funkcjonowaniem diakonii oraz pełnieniem specjalistycznej posługi. Poruszono między innymi kwestie formacji jej członków, konieczności podejmowania współpracy między diakonijnej oraz wzajemnego wspierania się w służbie.
      Spotkanie upłynęło w atmosferze wymiany doświadczeń, umożliwiając jednocześnie wyrażenie i sprecyzowanie oczekiwań i zadań diakonii w zakresie ich działań i formacji.
Jednym z tematów omawianych podczas spotkania była organizacja najbliższego dnia wspólnoty rejonu Lesko, który to odbędzie się  23.03.2014r w Lesku.

Krąg Rejonowy DK rejonu Lesko – 18.01.2014 Ustrzyki Dolne

W dniu 18.01.2014 r w Ustrzykach Dolnych odbył się Krąg Rejonowy Domowego Kościoła Rejonu Lesko. W spotkaniu  brał udział Moderator Rejonowy ks. Janusz Łuc oraz para Diecezjalna  Urszula i Stanisław Radło.
Wspólnie dzieliliśmy się życiem przy dobrym ciasteczku i kolędach oraz wspominaliśmy udany wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej z La Salette w  Dębowcu. Następnie  rozważaliśmy słowa Pisma Świętego, starając się odczytać przesłanie Jezusa: „Idźcie i głoście….” Później Para Diecezjalna przypomniała nam etapy formacji w DK wg myśli ks. Franciszka Blachnickiego.
Błogosławieństwo  kapłana umocniło nas w naszej drodze do Boga.
Wiesława Prawda

Dzień Wspólnoty rejonu Lesko

14 grudnia 2013 roku wczesnym rankiem udaliśmy się z Ustrzyk Dolnych, Tarnawy, Czarnej, Baligrodu i Leska do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Ktoś by zapytał – po co tam jedziecie? Odpowiedź może wydać się dziwna – pojechaliśmy tam by przeżyć Dzień Wspólnoty Ruchu Światło- Życie rejonu Lesko. Była to propozycja naszej pary rejonowej- Bogusi i Andrzeja, która została entuzjastycznie przyjęta przez ponad 80 uczestników spotkania. Tak jak budzący się piękny dzień tak też budziła się w większości z nas ciekawość co do celu naszej podróży, niewielu z nas miało wcześniej możliwość odwiedzenia tego miejsca.
Czytaj dalej Dzień Wspólnoty rejonu Lesko

Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie rejonu leskiego

Dnia 7.09.2013 r. w parafii p.w. Świętego Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych, odbył się Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie rejonu leskiego. Spotkanie rozpoczęło się krótkim „sam na sam” z Bogiem podczas Namiotu Spotkania.
O godzinie 15.00 rozpoczęliśmy Mszę świętą pod przewodnictwem ks. Proboszcza Romana Szczupaka a homilię wygłosił ks. Janusz Łuc, Moderator Ruch Ś-Ż rejonu leskiego. „Odrodzić się na nowo” to myśl przewodnia jego słów. Ks. Janusz zwrócił uwagę aby to odrodzenie zacząć od siebie samego. Na zakończenie Eucharystii, modliliśmy się o pokój na świecie dołączają do modlitw Ojca Świętego.

Czytaj dalej Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie rejonu leskiego