Wielkopostny Dzień Wspólnoty Rejonu Przeworsk 2015

21 marca 2015 w parafii p.w. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przeworsku-Gorliczynie odbył się Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło Życie Rejonu Przeworsk pod hasłem „Kochać ubogich – dzielić się sobą i posiadanymi dobrami”. Rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty w Wiejskim Domu Kultury, konferencję wygłosił ks. Mateusz Rutkowski, a następnie odbyły się spotkania w grupach. Po nich wyciągnięto wnioski jak wcielić w życie treść konferencji, a młodzież z parafii Chrystusa Króla w Przeworsku dała świadectwo pomocy ubogim przed świętami Bożego Narodzenia. Potem wszyscy udali się do kościoła parafialnego na Mszę św., której przewodniczył ks. Proboszcz Andrzej Kołodziej, a kazanie wygłosił Moderator Rejonowy ks. Roman Kocaj. W czasie Eucharystii śpiewały dzieci i młodzież oazowa z Gorliczyny. Dzień Wspólnoty zakończyliśmy dzieleniem się chlebem w kościele przy pięknym śpiewie.   
 

„Jak dzielić się jednością” – Adwentowy Dzień Wspólnoty Rejonu Przeworsk 2014

6.12.2014 w Przeworsku w parafii Chrystusa Króla rejon Przeworski przeżywał Adwentowy Dzień Wspólnoty rejonu. Rozpoczął się namiotem spotkania przed Najświętszym Sakramentem, a później Mszą św., której przewodniczył ks. Proboszcz Jan Miazga, a homilię wygłosił ks. Piotr Czarniecki nawiązując do jedności międzyludzkiej, w Ruchu Światło Życie i we wspólnotach parafialnych. Następnie udaliśmy się do Gimnazjum na dalszą część. Po modlitwie do Ducha Świętego ksiądz Bartłomiej Zakrzewski wygłosił płomienną konferencję na temat „Jak dzielić się jednością”, nawiązując szczególnie do książki ks. Blachnickiego „Diakonia i Jedność”. W dalszej kolejności odbyły się spotkania w grupach, podczas których rozważaliśmy teksy papieża Franciszka, Ks. Franciszka Blachnickiego i św. Jana Pawła II. Z podsumowania grup wypisaliśmy w punktach drogi, które mają nam służyć do budowania jedności. Podczas trwania Agapy przybył wspaniały gość, Święty Mikołaj obdarowując wszystkich cukierkami. Pierwszy raz doszło do sytuacji, że na Dniu Wspólnoty więcej było młodzieży i dzieci od Kręgów Domowego Kościoła. Wszyscy uczestnicy Dnia Wspólnoty cieszyli się, że znaleźli czas na spotkanie we wspólnocie, a słowa które usłyszeli podczas kazania i konferencji z pewnością będą rozważać do kolejnego spotkania.