Diakonia Jedności

 

„Celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakoni Ruchu. Cel ten „stawia” wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna wtedy może powstać jedność w Duchu”.

Czcigodny Sł. Boży Ks. F. Blachnicki

Diakonia Jedności zajmuje pozycję centralną wśród różnych diakonii Ruchu w tym znaczeniu, że koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii w duchu jedności. Stoi więc w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale zarazem jako ogniwo centralne, zespalające wszystko.

Diecezjalna Diakonia Jedności spotyka się kilka razy w roku.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” celem całej Diakonii jest służba w Ruchu Światło-Życie, aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie współczesnym (§4 Statutu). Natomiast zadaniem Diakonii Jedności jest kolegialne wspomaganie moderatora (generalnego, diecezjalnego, rejonowego) w kierowaniu Ruchem jako całością (w Polsce i za jej granicami, w diecezji, w rejonie), troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi założycielskiemu (por. §11 Statutu).

W skład Diecezjalnej Diakoni Jedności Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Przemyskiej wchodzą:

Moderator Diecezjalny – ks. dr Marcin Koperski

Moderator Domowego Kościoła – ks. Zbigniew Malec

Para diecezjalna- Grażyna i Stanisław Czapińscy

Moderatorzy, pary Domowego Kościoła i przedstawiciele z oazy młodzieżowej delegowani do posługi w DDJ podczas Kongregacji członków Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej

Diakonia Deuterokatechumenatu

Diakonia Ewangelizacji ks. Mateusz Rutkowski

Diakonia Formacji Diakonii ks. Krzysztof Mierzejewski

Diakonia Komunikowania Społecznego – Monika i Robert Jasina

Diakonia Liturgiczna – ks. Grzegorz Urban

Diakonia Misyjna – ks. prałat Adam Wąsik

Diakonia Miłosierdzia ks. Piotr Fil

Diakonia Modlitwy ks. Bartłomiej Zakrzewski

Diakonia Muzyczna ks. Piotr Stefański

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych – Monika i Wiesław Nowak

Diakonia Środków Materialnych – an. Anna Sowa

Diakonia Wyzwolenia – ks. prałat Stanisław Czenczek

Diakonia Życia

Wspólnota Życia Miłosiernego Chrystusa Sługi we Wrocance- Ks. Daniel Trojnar

Alumni:
dk. Arkadiusz Wojnicki
kl. Łukasz Mendrala

Przedstawiciele oazy młodzieżowej:
Nina Błaszkowicz
Justyna Leńczyk
Marcin Zborowski