Diakonia Modlitwy

Misja Diakonii:

„Diakonia modlitwy i jej posługa stanowią fundament, na którym swoje działania opierają inne diakonie specjalistyczne Ruchu Światło-Życie. Przez pokorną i bezinteresowną służbę ściśle zespala się z nimi w modlitwie, stając się źródłem, z którego cała Wspólnota może nieustannie czerpać dary Ducha Świętego.”

Co robimy?

,,Diakonia modlitwy. Musi być widziana w powiązaniu ze wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z wyliczonych zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy. Szkoła modlitwy, wykorzystanie czy otwarcie się na wszystkie dary modlitwy, dary charyzmatyczne, to wszystko są pewne aspekty tego pogłębionego życia modlitwy. W tej chwili są w naszych parafiach tak wielkie problemy do rozwiązania, że bez nadzwyczajnych darów modlitwy, nadzwyczajnych darów Ducha Świętego nie zdołamy ich rozwiązać. Duch Święty obficie dzisiaj tych darów udziela, ale one muszą znaleźć swoje miejsce w Kościele lokalnym, w strukturach parafialnych i grupy modlitewne muszą być tak ustawione, żeby widziały siebie na usługach parafii, właśnie, jako diakonia modlitwy, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana, jako diakonia fundamentalna.” Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki Diakonia modlitwy i jej posługa stanowią fundament, na którym swoje działania opierają inne diakonie specjalistyczne Ruchu Światło-Życie. Przez pokorną i bezinteresowną służbę ściśle zespala się z nimi w modlitwie, stając się źródłem, z którego cała Wspólnota może nieustannie czerpać dary Ducha Świętego. Diecezjalna Diakonia Modlitwy została powołana do prowadzenia innych na drodze modlitwy i odkrywania jej bogactwa. Odpowiada również za mobilizowanie i jednoczenie wszystkich członków Ruchu w modlitwie oraz animowanie modlitwy wspólnotowej. Troszcząc się również o jedność i żywotność całej wspólnoty członkowie diakoni powierzają w swojej codziennej modlitwie* bieżące sprawy Ruchu w naszej Diecezji (wszelkie działania, inicjatywy, akcje podejmowane przez pozostałe diakonie). U podstaw tych działań leży formacja osobista** członków Diakoni. Do innych zadań DDM (Diecezjalna Diakonia Modlitwy) należą: – modlitwa wstawiennicza – prowadzenie „telefonu modlitwy”*** * Codzienna modlitwa członka DDM składa się z Namiotu Spotkania, stanowiącego podstawę życia duchowego do każdego członka w Ruchu Światło-Życie oraz modlitwy dziesiątkiem różańca i codziennym uwielbieniem Boga w słowach kantyku „Magnificat”(Pieśń Maryi). ** Comiesięczne spotkania formacyjne połączone z modlitwą wspólnotową (wieczory uwielbienia w parafii NMP Królowej Polski w Jarosławiu). *** W naszej diecezji działa tzw. telefon modlitwy, gdzie każdy może przesłać swoją intencję z prośbą o modlitwę. DDM przydziela je poszczególnym rejonom na czas jednego tygodnia, gdzie z kolei członkowie rejonowych diakoni obejmują je modlitwą.

Aktualności Diakonii

Kontakt z nami

tel. 796 299 977

email. dmodlitwy.przemysl@gmail.com

Odpowiedzialni