Rejonowe Dni Wspólnoty – zasady organizacji spotkań w czasie trwania COVID

Rejonowe Dni Wspólnoty odbywają się bez zmian

Rejonowe Dni Wspólnoty odbywają się, jednak są ograniczenia:

– nie organizujemy spotkań w grupie – chyba, że istnieje możliwość zorganizowania spotkań na zewnątrz

– nie organizujemy Agapy

Rejonowe Dni Wspólnoty zostają odwołane. Można zaproponować wyjazd na DW do Innego Rejonu. Ostateczną decyzję co do wyjazdu na DW do innego rejonu podejmuje Moderator Rejonowy.