Termin Prowadzący Miejsce Koszt
30.06-16.07.2020 ks. Maciej Marszałek Orły/k. Przemyśla 670 zł
17.07-02.08.2020 Ks. Karol Wandas Rzepedź 670 zł
07.08-23.08.2020 Ks. Roman Kocaj Helusz 670 zł
Formularz zgłoszeniowy

Oaza Nowej Drogi I stopnia – dla dzieci po klasie VI

Termin Prowadzący Miejsce Koszt
30.06-16.07.2020 Ks. Mateusz Rutkowski Rzepedź 670 zł
17.07-02.08.2020 Ks. Łukasz Piróg Ropienka* 670 zł

*-miejsce turnusu może ulec zmianie

Formularz zgłoszeniowy

Oaza Nowej Drogi II stopnia – dla dzieci po klasie VII

Termin Prowadzący Miejsce Koszt
30.06-16.07.2020 Ks. Grzegorz Urban Ks. Arkadiusz Wojnicki Rzepedź 670 zł
17.07-02.08.2020 Ks. Mariusz Zima Orły k. Przemyśla* 670 zł

*-miejsce turnusu może ulec zmianie

Formularz zgłoszeniowy

Oaza Nowej Drogi III stopnia – dla dzieci po klasie VIII

Termin Prowadzący Miejsce Koszt
30.06-16.07.2020 Ks. Łukasz Świątoniowski Ks. Łukasz Lewkowicz Dąbrówki* 670 zł
17.07-02.08.2020 Ks. Mateusz Berdechowski Rzepedź 670 zł

*-miejsce turnusu może ulec zmianie

Formularz zgłoszeniowy

Oaza Nowego Życia I st. – dla młodzieży po klasie I szkoły średniej

Termin Prowadzący Miejsce Koszt
30.06-16.07.2020 Ks. Tomasz Szajna Ks. Michał Szubra Ropienka* 670 zł
17.07-02.08.2020 Ks. Piotr Stefański Ks. Piotr Piskorz Adamówka* 670 zł

* – miejsce turnusu może ulec zmianie

Formularz zgłoszeniowy

Oaza Nowego Życia II stopnia – dla młodzieży po I stopniu ONŻ

30.06-16.07.2020 Ks. Piotr Fil Adamówka* 670 zł
17.07-02.08.2020 Ks. Bartłomiej Zakrzewski Jaśliska* 670 zł

* – miejsce turnusu może ulec zmianie

Formularz zgłoszeniowy

Oaza Nowego Życia III stopnia – dla młodzieży po I i II stopniu ONŻ

Termin Prowadzący Miejsce Koszt
30.06-16.07.2020 Ks. Daniel Trojnar Jarosław Opactwo 800 zł
17.07-02.08.2020 Ks. Marcin Koperski Przemyśl 800 zł
07-23.08.2020 Ks. Adam Wąsik Przemyśl 800 zł
Formularz zgłoszeniowy

ZAPISY – ZASADY

 1. Na rekolekcje zapisujemy wyłącznie osoby akceptujące w całości zasady zapisów oraz regulamin uczestnictwa w rekolekcjach.
 2. Zapisy na rekolekcje przyjmowane są wyłącznie drogą internetową za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.oaza.przemyska.pl /zakładka rekolekcje wakacyjne dla dzieci i młodzieży
 3. O zapisie na dany termin rekolekcji decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. W przypadku zbyt małej liczby osób zgłoszonych na dane rekolekcje lub z przyczyn losowych, organizator rekolekcji ma prawo odwołać te rekolekcje, proponując udział w rekolekcjach w innym terminie, w miarę wolnych miejsc.
 5. Koszt rekolekcji dla uczestników wynosi 670 zł(ODB, OND oraz ONŻ I i II st) oraz 800 zł (ONŻ III st.) i obejmuje noclegi, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie i materiały rekolekcyjne. Dojazd na rekolekcje i powrót z rekolekcji we własnym zakresie.
 6. Możliwość otrzymania rachunku za „Udział w zorganizowanym wypoczynku”. Wystawienie rachunku będzie możliwe po zakończeniu turnusu. Dane potrzebne do wystawienia rachunku można przesłać na adres mailowy przemysl@oaza.pl
 7. Procedura zapisów na rekolekcje wygląda następująco:
  1. Wypełnić formularz zapisówna stronie www.oaza.przemyska.pl  od dnia 16 marca 2020 r. Na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje związane z wpłatą zaliczki. Organizator rekolekcji zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszenia udziału w rekolekcjach.
  2. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu 14 dni należy wpłacić na konto organizatora wypoczynku bezzwrotną zaliczkę w wysokości 200 zł. W przypadku braku wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie zgłoszenie zostanie usunięte. (dane do wpłaty zostaną podane w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenie) PROSIMY SPRAWDZAĆ FOLDER SPAM
  3. Organizator w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty zobowiązany jest wysłać kartę kwalifikacyjną uczestnika na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
  4. Wydrukowaną, uzupełnioną oraz podpisaną kartę kwalifikacyjną uczestnik przywozi ze sobą na miejsce rekolekcji.
  5.  W przypadku odwołania turnusu z przyczyn niezależnych od organizatora wpłacona wcześniej zaliczka zostanie w całości zwrócona.