Zapisy i kontakt:

Centrum Ruchu Światło-Życie
Archidiecezji Przemyskiej
(Biuro Collegium Marianum):

16 676 09 66
przemysl@oaza.pl

Więcej: kontakt

Przy zapisach należy podać dane uczestnika:

  • imię
  • nazwisko
  • data urodzenia
  • parafię
  • dokładny adres
  • telefon kontaktowy

Karty Oaz Zimowych 2017

Oaza Dzieci Bożych Rzepedź
Oaza Światłości Maćkowice
Oaza Światłości Rzepedź
Oaza Ewangelizacji Rzepedź
10 Kroków – Przemyśl CM
10 Kroków – Maćkowice
KODA Lipnik
ORD Lipnik

Oaza Dzieci Bożych

Szkoła Podstawowa

Termin: 13 – 18.01.2017
Miejsce: Rzepedź – TURNUS ZAMKNIĘTY BRAK MIEJSC
Odpłatność: 190

Oaza Światłości

I – II klasa Gimnazjum

Termin: 13 – 18.01.2017
Miejsce: Maćkowice
Odpłatność: 190

Termin: 18 – 23.01.2017
Miejsce: Rzepedź –  TURNUS ZAMKNIĘTY – brak miejsc
Odpłatność: 190

Oaza Ewangelizacji

III klasa Gimnazjum

Termin: 24 – 29.01.2017
Miejsce: Rzepedź
Odpłatność: 190

10 Kroków

Termin: 13 – 24.01.2017
Miejsce: Przemyśl CM
Odpłatność: 330 zł (zaliczka 120 zł do 31.12.2016)

Termin: 18 – 29.01.2017
Miejsce: Maćkowice
Odpłatność: 330 zł (zaliczka 120 zł do 31.12.2016)

Kurs Oazowy dla Animatorów cz. II

Termin: 13 – 24.01.2017
Miejsce: Lipnik
Odpłatność: 330 zł (zaliczka 120 zł do 31.12.2016)

Oaza Rekolekcyjna Diakonii

Termin: 24 – 29.01.2017
Miejsce: Lipnik
Odpłatność: 230 zł (zaliczka 70 zł do 31.12.2016)

Płatności

Po dokonaniu zapisu  i otrzymaniu jego potwierdzenia należy w terminie 14 dni dokonać wpłaty bezzwrotnej zaliczki w kwocie 70 złna konto:

95 1930 1318 2009 4017 3225 0001

koniecznie z dopiskiem, w którym należy podać: nazwę i miejsce rekolekcji, imię i nazwisko uczestnika, parafię.

Zaliczkę można także wpłacać bezpośrednio w Biurze CM w godzinach otwarcia.

Dodatkowe informacje

Przyjazd na rekolekcje do godz. 17:00 w dniu przyjazdu.

Osoby niepełnoletnie  na każde spotkanie formacyjne przywożą ze sobą pisemne oświadczenie zgody rodziców na udział w spotkaniu. Formularz do pobrania na stronie.

Wszelkie informacje odnośnie rekolekcji zimowych można uzyskać pod numerem telefonu 16 676 09 66, pod adresem e-mail:przemysl@oaza.pl lub osobiście w Biurze CM w godzinach od 8:30 do 16:00.