W sobotę 26.IX.2015 r. odbył się Dzień skupienia dla animatorów Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie Rejonu sanockiego. W bardzo licznym gronie gościliśmy w parafii pw. NSPJ w Sanoku.
W temat roku pracy „W mocy Ducha Świętego” oraz zadań animatorów wprowadził nas ks. Krzysztof Żołyniak i Maria i Stanisław Zarzyczni z Tarnawy.
Pierwsza konferencja ks. Krzysztofa poświęcona była powołaniu, jako odpowiedzi na zaproszenie Pana Boga, do służby w Ruchu i w Kościele. Nie powinniśmy się bać tych zadań, bo jest z nami Bóg. To On uzdalnia nas mocą swego Ducha.
Naszą służbę zawierzyliśmy Panu Jezusowi podczas adoracji Przenajświętszego Sakramentu, rozważając tekst Ewangelii wg św. Jana 21.15-19 mówiącej o powołaniu Piotra.
O swojej drodze i służbie w Domowym Kościele Ruchu Światło-Życie podzielili się z nami Maria i Stanisław Zarzyczni. Ich świadectwo jest dla nas przykładem, że można czerpać radość ze służby. Oni również przypomnieli nam o roli, postawie i odpowiedzialności par animatorskich.
Praca w grupach była czasem poświęconym na rozmowę o naszym powołaniu do służby małżonkom w kręgu, a druga konferencja ks. Krzysztofa poświęcona była diakonii. Każdy z nas winien mieć postawę odpowiedzialnej służby, na rzecz wspólnoty Ruchu i Kościoła. Był też czas na pytania i dyskusję.
Dzień skupienia zakończyliśmy Eucharystią przeżytą wspólnie z parafią NSPJ.
Nad całością tego dnia czuwała para rejonowa Gienia i Zbyszek Kopczyńscy. Obecny był wśród nas o. Stanisław Maciaszek – moderator rejonowy.
To był bardzo udany i owocny dzień.

Maria i Jacek Lipińscy