Znak Ruchu

Znakiem Ruchu Światło-Życie są dwa greckie słowa ΦΩΣΖΩΗ (fosdzoe) krzyżujące się w literze omega. Oznaczają one: ΦΩΣ – światło oraz ΖΩΗ – życie.

Od początku działania Ruchu znak ten był wykorzystywany przez założyciela ks. Franciszka Blachnickiego, chociaż sam układ spotykany jest w kulturze od dawna i wykorzystywany był już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Ks. Blachnicki malował lub szkicował ten znak na swoich notatkach oraz w oficjalnych dokumentach Ruchu. Często dodawał ramę w kształcie krzyża greckiego lub wpisywał całość w literę omega (symbol Ducha Świętego). W ten sposób, taki układ dwu greckich słów, nazywany potocznie foską stał się oficjalnym znakiem Ruchu.

Najczęściej rozpoznawanym kształtem foski jest ten będący odwzorowaniem awersu krzyża animatorskiego, wręczanego animatorom ruchu w Krościenku (stylizowane litery słów fos dzoe w ramie stylizowanego krzyża typu greckiego).

Foska Przemyska

Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej (Oaza Przemyska) od pewnego czasu posługuje się adaptacją znaku, powstałą w odpowiedzi na możliwości nowych technologii prezentacji treści graficznych oraz konieczność uporządkowania identyfikacji wizualnej Oazy Przemyskiej. Powstała tzw. foska przemyska. Wiele oaz diecezjalnych w podobny sposób wypracowuje jednolitą identyfikację, wykorzystując foskę powstałą na potrzeby danej diecezji. Foska przemyska jest systematycznie wykorzystywana dla identyfikacji wszystkich działań Oazy Przemyskiej.

Została ona zatwierdzona przez moderatora diecezjalnego do użycia na cele działań promocyjnych Oazy Przemyskiej i jej identyfikacji, w związku z tym jej wykorzystanie jest zastrzeżone do obszarów funkcjonowania Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej oraz w innych obszarach na podstawie indywidualnej zgody autora lub Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej.

Autorem znaku jest Maciej Dorotniak. Znak jest chroniony prawem autorskim.

Jak i gdzie używać foski przemyskiej?

Jako taki, znak Oazy Przemyskiej składa się z dwóch elementów: sygnetu, czyli właściwej foski przemyskiej oraz logotypu (napisu „Ruch Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej”). Zasadniczo powinien być wykorzystywany w tej formie. W dopuszczonych przypadkach można ograniczyć użycie do sygnetu – samej foski przemyskiej.

Każdorazowe użycie foski przemyskiej wymaga zgody Diecezjalnej Diakonii Komunikowania Społecznego. Z założenia foska może być używana:

  • jako znak Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej
  • dla identyfikacji oaz parafialnych działających w obrębie Oazy Przemyskiej
  • w materiałach promocyjnych dotyczących Oazy Przemyskiej
  • w materiałach diakoni diecezjalnych oraz parafialnych Oazy Przemyskiej
  • w materiałach przygotowywanych na potrzeby działania parafialnych grup oazowych w Oazie Przemyskiej
  • w materiałach przygotowywanych na potrzeby oaz wakacyjnych Oazy Przemyskiej

W przypadku wątpliwości związanych z użyciem foski prosimy o kontakt: dks@przemysl.oaza.pl. Każde wykorzystanie poza ww zakresem wymaga bezwzględnej zgody.

Wykorzystanie foski przemyskiej wymaga zachowania zasad powszechnie stosowanych dla znaków lub logo organizacji. W opracowaniu jest księga znaku.

Skrócona informacja prawidłowego wykorzystania:

1. Nie zmieniaj proporcji sygnetu ani logotypu

2. Zachowaj odpowiednie odległości od innych elementów (tzw. pole ochronne)

3. Nie modyfikuj znaku poprzez dodanie lub usunięcie elementów lub ich części

4. Zachowaj jednolite wypełnienie kolorem

5. Zachowaj czytelny kontrast między kolorem znaku a tłem

7. W użyciu pojawiały się wcześniejsze wersje foski lub ich modyfikacje. Ich stosowanie jest niedozwolone w żadnym przypadku.

6. Sygnet może być używany samodzielnie w materiałach Oazy Przemyskiej tylko tam, gdzie jasno wynika, że powiązany jest z Oazą Przemyską. W każdym innym przypadku należy użyć znaku z napisem i/lub uzyskać zgodę autora lub Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej.


Materiały do pobrania

Użycie foski przemyskiej wymaga zgody autora lub Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej (możliwe poprzez kontakt z Diecezjalną Diakonią Komunikowania Społecznego).


Foska przemyska (sygnet):

PNG (50 px, 100 px, 300 px, 500 px, 1000 px), Ai, Eps, PDF, SVGFoska przemyska z napisem:

PNG (50 px, 100 px, 300 px, 500 px, 1000 px), Ai, Eps, PDF, SVGDodatkowe informacje:

Zapraszamy do kontaktu: dks@przemysl.oaza.pl lub poprzez Facebooka.

Więcej informacji: Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego