6 grudnia na Willi Starowiejskiej, członkowie Ruchu Światło- Życie rejonu Brzozów, przeżywali adwentowy Dzień Wspólnoty. Spotkanie rozpoczęliśmy zawiązaniem wspólnoty, moderator rejonu ks. Tomasz Szajna wygłosił konferencję na temat „Moc Ducha św. w liturgii”, następnie przed Najświętszym Sakramentem w modlitwie spontanicznej ks. Tomasz zawierzył Bogu Najwyższemu wszystkich zgromadzonych tj. rodziny i młodzież.
Wspólnie przeżywaliśmy Eucharystię podczas, której homilię wygłosił gospodarz Willi o. Marian Kępka. Po Mszy św. udaliśmy się na spotkanie w grupach, gdzie każdy mógł się podzielić swoimi doświadczeniami działania Ducha Św. w godnym świętowaniu niedzieli w rodzinie, wspólnocie… Podczas uczty miłości – AGAPE, radowaliśmy się, ze wspólnego spotkania. Młodzieżowa diakonia Miłosierdzia rozprowadzała kartki świąteczne, a diakonia Misyjna rozprowadzała ; „Smaczek na maczek”. Słowa, które usłyszeliśmy podczas konferencji i kazania z pewnością będziemy rozważać do następnego spotkania.
Na zakończenie o. M Kępka udzielił wszystkim uczestnikom Bożego Błogosławieństwa.

Fotorelacja