Dnia 5.12.2015 roku od godziny 14:00 w kościele Narodzenia NMP w Sanoku Dąbrówce swój Dzień Wspólnoty przeżywali członkowie Ruchu Światło-Życie rejonu sanockiego. Licznie zgromadzone małżeństwa z kręgów Domowego Kościoła oraz dzieci i młodzież oazowa uczestniczyli w spotkaniu modlitewnym, którego temat przewodni brzmiał: „Duch Święty – dawca jedności braterskiej”. Po powitaniach i zawiązaniu wspólnoty uczestnicy trwali na modlitwie podczas Namiotu Spotkania rozważając fragment z Dziejów Apostolskich. Centrum uroczystości stanowiła Eucharystia koncelebrowana przez kapłanów z Ruchu z homilią nawiązującą do tematu spotkania. Dopełnieniem homilii była konferencja wygłoszona przez ks. Janusza Łuca o roli Eucharystii w budowaniu jedności z siostrami i braćmi dzięki Duchowi Świętemu. Kolejny punkt to spotkanie modlitewne, podczas którego cała wspólnota w modlitwie wstawienniczej prosiła o wylanie Ducha Świętego na wszystkich zgromadzonych oraz tych, którzy nie mogli być obecni. Następnie kapłani modlili się z nałożeniem rąk nad poszczególnymi małżeństwami i młodzieżą oazową o jedność i miłość. Napełnieni Duchem Świętym w czasie modlitwy wstawienniczej uczestnicy spotkali się w grupach, aby dzielić się owocami Ducha Świętego, które dojrzewają w nas podczas świętowania niedzieli a dotyczą pogłębiania więzi z Bogiem i ludźmi. Ukoronowaniem spotkania w grupach była modlitwa wstawiennicza równoczesna o łaskę otwarcia się na owoce Ducha Świętego, o życie w jedności z Bogiem i braćmi. Dzień Wspólnoty zakończył się agapą, podczas której radowaliśmy się i ubogacali sobą nawzajem. Był to piękny i radosny czas adwentowego oczekiwania na przyjście Pana we wspólnocie.