Boże Narodzenie 2015

„Oto zwiastuję wam radość wielką…
narodził sie wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan”
Łk 2.10.11

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego
życzymy wszystkim członkom Ruchu
Światło-Życie radości płynącej ze spotkania
z  Tym, który przychodzi by nas zbawić, by nas pojednać
z Ojcem i obdarować życiem wiecznym.

                           Moderator Diecezjalny DK                         Para Diecezjalna DK
ks. Zbigniew Malec          Grażyna i Stanisław Czepińscy