W dniu 10.01.2016r. (Niedziela Chrztu Pańskiego) wspólnota Domowego Kościoła rejonu Łańcut przeżywała swoje coroczne spotkanie opłatkowe. Tym razem odbywało się ono w Smolarzynach. Świętowanie rozpoczęło się Mszą Świętą o godzinie 14:00 koncelebrowaną przez Moderatora Diecezjalnego DK ks. Zbigniewa Malca oraz Moderatora Rejonowego DK ks. Janusza Klamuta.
W czasie homilii moderator ks. Zbigniew Malec zwrócił szczególną uwagę na powagę Chrztu Św. i przyrzeczeń chrzcielnych oraz potrzebę ich dotrzymywania w myśl wezwania „Com Bogu na Chrzcie przyrzekł raz pragnę dotrzymać szczerze”. Następnie odbyło się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Po zakończonej Mszy Św. przeszliśmy do Domu Ludowego, gdzie lokalna wspólnota przygotowała poczęstunek, a Moderator Rejonowy ks. Janusz Klamut powitał wszystkich i w duchu Bożonarodzeniowym złożył nam Serdeczne Życzenia. Następnie głos zabrał proboszcz parafii Łańcut ks. Prałat Tadeusz Kocur. Mówił abyśmy pielęgnowali w naszych sercach i w naszych rodzinach ten duchowy radosny przekaz Świąt Bożego Narodzenia, aby radość z przyjścia na świat Zbawiciela w Osobie Bożej Dzieciny zawsze była obecna w naszym życiu i aby zgiełk tego świata nigdy nam jej nie odebrał. Potem wszyscy nawzajem składali sobie życzenia dzieląc się opłatkiem. Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze przy śpiewie kolęd i zabawie opartej na znajomości wersetów z Pisma Świętego, przy kawie, herbacie i drobnym poczęstunku.

Text&Foto – Ryszard Kudyba