W dniu 16.02.2016 r. odbyło się spotkanie kręgu DK rejonu Sanok. Spotkanie zostało poprzedzone uczestnictwem w Eucharystii, w kościele NSPJ w Sanoku (Posada), której przewodniczył o. Stanisław Maciaszek – Moderator Rejonowy DK. Eucharystia była sprawowana m.in. w intencji Kapłanów Moderatorów Ruchu Światło-Życie i kapłanów posługujących w tamtejszej parafii. Był to czas wielkiego dziękczynienia za gorliwych kapłanów posługujących w naszym rejonie oraz prośby o świętość Ich kapłańskiego życia.
Po Mszy Świętej udaliśmy się salki parafialnej na spotkanie kręgu rejonowego. Przy herbatce Animatorzy dzielili się radościami i troskami od ostatniego spotkania kręgu. W sposób szczególny wybrzmiała radość z uczestnictwa w rekolekcjach, które odbyły się w naszym rejonie oraz plany na rekolekcje wakacyjne. Cieszyliśmy się również z wizyty na kręgu gospodarza parafii Ks. Proboszcza Piotra Buka, który skierował do uczestników kręgu słowo zachęty do „wychodzenia do ludzi” i zapraszania do wspólnot, do podejmowania wspólnie z innymi grupami parafialnymi inicjatyw. Ksiądz Proboszcz zwrócił uwagę na problem braku chętnych do włączania się do grup parafialnych i jednoczesne zmniejszanie się ilości osób zaangażowanych we wspólnotach ze względu na choroby, starszy wiek i odejście do Pana.
W dalszej części spotkania kręgu, po części modlitewnej O. Stanisław przedstawił temat formacyjny „Rola kapłana w Domowym Kościele”. Ks. Moderator mówił, że kapłan uczestniczący w spotkaniach kręgu:
– uobecnia Chrystusa, poprzez święcenia kapłańskie kapłan jest przedstawicielem Chrystusa, przychodzi w Imieniu Chrystusa, błogosławi w Imię Chrystusa
– jest przedstawicielem kościoła hierarchicznego (posługa sakramentalna, głoszenie Słowa Bożego, stoi na straży przekazywania Dobrej Nowiny, aby przekazywane treści były zgodne z nauczaniem Kościoła.
– jest doradcą duchowym kręgu, uczestniczy w spotkaniu- zachęca, mobilizuje, w razie potrzeby upomina.
Następnie zostały przybliżone sprawy wyboru par odpowiedzialnych (pary pilotującej, animatorskiej, rejonowej i diecezjalnej) w oparciu o Zasady Domowego Kościoła.
Zostały przekazane również informacje z kręgu diecezjalnego, zaproszenie do udziału w pielgrzymce do Poznania na obchody Jubileuszu 1050 Chrztu Polski oraz zaproszenie na Wielkopostny Dzień Wspólnoty, który odbędzie się 6 marca br. w Parafii p.w. Chrystusa Króla w Sanoku. Rozpoczęcie o godz. 14:45.

Fotorelacja