Dnia 05.03.2016r. w parafii pw. św. Marcina w Błażowej, wspólnota Domowego Kościoła rejonu Łańcut wraz z Oazą Młodzieżową przeżywała swój dzień skupienia. Temat spotkania: „Duch Święty duszą Kościoła”. Spotkanie rozpoczęło się o godz.13:30 zawiązaniem wspólnoty a następnie konferencją głoszoną przez ks. Moderatora Marcina Lorenca. Zwrócił on szczególną uwagę na szczerość w relacji do Ducha Św. i prostotę w otwieraniu się na jego działanie. Nawiązując do wersetów Pisma Św. na temat Pięćdziesiątnicy, fragmentów homilii papieża Franciszka i tekstów Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego przypomniał na, że w Kościele jako mistycznym ciele Jezusa Chrystusa otrzymujemy dar autentycznego otwarcia się na działanie Ducha Św. poprzez słowa, pisma, liturgię, sakramenty, modlitwę, charyzmaty, posługę wiernych w tradycji kościoła i misyjnym działaniu poprzez świadectwo świętych i nas samych co szczególnie widać we wspólnocie Oaz i Domowym Kościele. Zwrócił również uwagę na bogactwo i różnorodność darów które za sprawą Ducha Świętego wspaniale zespalają się w jedność Kościoła Chrystusowego. Po konferencji przy wystawionym Najświętszym Sakramencie przeżywaliśmy autentyczne spotkanie z naszym Panem – w Namiocie Spotkania Dz 2,1-11; 4,32-35. Po zakończonym namiocie spotkania proboszcz parafii serdecznie nas powitał i podzielił się z nami swoimi przeżyciami w kontaktach z ruchem Oazowym. Centralnym punktem spotkania była oczywiście Msza Święta koncelebrowana przez ks. Moderatora Diecezjalnego Zbigniewa Malca w asyście pozostałych moderatorów. Po Mszy Św. przeszliśmy do pobliskiego Gimnazjum gdzie podczas spotkania w grupach dzieliliśmy się swoimi odczuciami i spostrzeżeniami na temat działania Ducha Świętego w naszych mniejszych wspólnotach, jakimi są Kręgi Rodzin . Na zakończenie podczas wspólnej Agapy dzieliliśmy się efektami pracy w grupach. Ks. Moderator Ruchu Ś-Ż rejonu Łańcut podziękował wszystkim za zaangażowanie i tak w milej atmosferze napełnieni Duchem Świętym i z Bożym Błogosławieństwem powróciliśmy do naszych domów. Oczywiście dawać świadectwo i wprowadzać w życie wartości którymi zostaliśmy tak hojnie obdarowani.

Szczęść Boże.
Fotorelacja