Zawiązanie wspólnoty, wszystkich serdecznie powitała para rejonowa Gienia i Zbyszek Kopczyńscy. Modlitwą do Ducha Świętego i Bożego miłosierdzia wspólnie z ojcem Stanisławem i ks. Łukaszem rozpoczęliśmy Wielkopostny Dzień Wspólnoty 6 marca br. w parafii pw. Chrystusa Króla w Sanoku.
Konferencję na temat „Duch Święty duszą Kościoła” wygłosił do nas ojciec Stanisław – moderator rejonowy Domowego Kościoła. Temat bardzo ciekawy i trudny zarazem. Zacytuję parę zdań z homilii papieża Franciszka, na którą powoływał się o. Stanisław. „Duch Święty jest duszą Kościoła. On daje życie, rozbudza różne charyzmaty wzbogacające lud Boży, a przede wszystkim tworzy jedność wśród wierzących: z wielu tworzy jedno ciało, ciało Chrystusa. Całe życie i misja Kościoła zależy od Ducha Świętego. On dokonuje wszystkiego.”
Podczas Namiotu spotkania (Dz.4,32-35) budziły się w nas refleksje, czy jesteśmy podobni do pierwszych wspólnot wierzących, do Kościoła pierwotnego? Czy mamy wiarę, czy jesteśmy jednego ducha i czy świadczymy z mocą o Chrystusie ?
Czas dzielenia się w grupach poświęcony był rozmowom, czego Duch Święty dokonuje w naszym życiu rodzinnym, osobistym, w Kościele. Pewnym jest, że poddanie się Duchowi Świętemu, prośba o Jego dary, pomaga nam wzrastać w wierze i jedności.
Eucharystię przeżywaliśmy z parafianami. Mogliśmy czynnie uczestniczyć w liturgii przez posługę przy ołtarzu, posługę słowa i śpiew. Okazało się, że Msza św (o godz 17.00) inaugurowała Misje ewangelizacyjne, które parafianie przeżywać będą cały tydzień. Ich myśl przewodnia „Chrystus Zmartwychwstały w tajemnicy Kościoła”‚
Miłym zaskoczeniem dla nas oazowiczów był ksiądz rekolekcjonista, który w 1981, w czasie strajków studenckich w Lublinie spotkał się z Ruchem Światło-Życie. Z jego wypowiedzi dowiedzieliśmy się, że to spotkanie pomogło mu w nawróceniu. Przy okazji głoszonego kazania na temat chrztu świętego, otrzymaliśmy napomnienie (swoisty rachunek sumienia) czy żyjemy jako prawdziwi chrześcijanie i czy głosimy z odwagą innym naszego Zbawiciela?
Agapa, radosna jak zawsze, przy herbacie i kawie i domowym ciastku, zgromadziła nas wszystkich, by tym samym pokazać, że jesteśmy razem, że dobrze nam ze sobą. Ks.Łukasz Piróg zainicjował „zbiórkę do pudełka” na rozbudowę Colegium Marianum w Przemyślu. To taki mały wkład z naszej strony na potrzeby naszej Wspólnoty. Na pewno będą ku temu jeszcze inne okazje.
Dziękujemy kręgom DK z parafii pw. Chrystusa Króla za serdeczne przyjęcie, ks. proboszczowi Andrzejowi Szkole za ojcowską troskę.
Młodzież i dzieci które również były obecne podczas Wielkopostnego Dnia Wspólnoty poprowadził ks.Łukasz. Celem (niełatwym) było uzmysłowienie im, że Duch Święty spaja Kościół, jest duszą Kościoła. W formie zabawy młodzi odkrywali, że budowla jaką jest Kościół, stoi na mocnym fundamencie – Jezusie, a każda cegiełka tego Kościoła (wierni z różnymi charyzmatami) może trzymać się tej budowli dzięki Duchowi Świętemu.
Zarówno dorośli jak i młodzi mogli podczas dzisiejszego dnia na nowo odkryć wielką rolę jaką odgrywa Duch Święty w życiu człowieka.
Chwała niech będzie Panu, za ten piękny, wspólny czas.

Maria Lipińska

Fotorelacja – Grzegorz Langenfeld