W dniu 13-go marca w kościele parafialnym w Lubatówce członkowie rymanowskiego rejonu Ruchu Światło-Życie przeżyli Wielkopostny Dzień Wspólnoty. Był to pierwszy dzień wspólnoty w tej miejscowości.
Naszą wspólnotę stworzyli członkowie Domowego Kościoła, Oazy Młodzieżowej, Oazy Dzieci Bożych oraz parafianie z którymi wspólnie przeżywaliśmy nabożeństwo Gorzkich Żali i Eucharystię. Wprowadzeniem do Namiotu Spotkania była konferencja o roli Ducha Świętego w naszym życiu, wygłoszona przez Moderatora Rejonowego Ruchu Światło-Życie ks. Władysława Hajduka . To nasze modlitewne spotkanie było dla gromadzących się na Mszę Świętą parafian świadectwem naszej gotowości na przyjęcie Słowa Bożego.
Kazanie pasyjne podczas Gorzkich Żali usłyszeliśmy również z ust Moderatora Rejonu. Mszę Świętą koncelebrowali ks. Władysław Hajduk , proboszcz Lubatówki ks. Janusz Korzępa oraz ks. Sebastian Mucha. Podczas Eucharystii uczestniczyliśmy w uroczystym przyjęciu foski przez Emilię Jastrzębską .
Pracę w grupach, dzięki życzliwości dyrekcji, odbyliśmy w miejscowej Szkole Podstawowej.
Dzień Wspólnoty zakończyła Agape.
Tekst i fotorelacja – Janusz Mendrala DKS Rymanów