W dniu 12 marca 2016r., Wspólnoty  Oaz Młodzieżowych oraz kręgów Domowego Kościoła  rejonu Jarosław uczestniczyły w Wielkopostnym Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie zorganizowanym  w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu u OO. Dominikanów.

Śpiewem do Ducha Św. rozpoczęliśmy radosne świętowanie tego dnia. Zgodnie z wcześniej ustalonym programem Moderator Ruchu Światło – Życie rejonu Jarosław ks. Bartłomiej Zakrzewski wygłosił  katechezę w której nawiązał do tematu  przewodniego Dnia Wspólnoty: „Duch Święty a Kościół. Duch święty duszą Kościoła”. Jak powiedział: „To On daje życie, rozbudza różne charyzmaty wzbogacające Lud Boży, a przede wszystkim tworzy jedność wśród wierzących: z wielu tworzy jedno ciało, Ciało Chrystusa. Całe życie i misja Kościoła zależy od Ducha Świętego; On dokonuje wszystkiego.

Po katechezie przeżywaliśmy Namiot Spotkania podczas którego każdy z nas modlił się o pomnożenie owoców Ducha Świętego w swoim życiu. Następnie udaliśmy się do pracy w grupach. Była to okazja do podzielenia się: kim  Duch Św. jest dla nas? Czy uświadamiamy sobie Jego obecność? Czy odnajdujemy  w sobie i wykorzystujemy Jego charyzmaty, które zostały nam dane dla budowania całej wspólnoty?

Następnie trwaliśmy na modlitwie Różańcowej przed Najświętszym Sakramentem oczekując na Eucharystię, którą zawsze pragniemy przeżywać jako największy dar Miłości Bożej do nas ludzi. Eucharystię przeżywaliśmy razem z Parafią, świętując 50-lecie nadania Kościołowi pw. Matki Bożej Bolesnej „Panny Maryi”  tytułu Bazyliki Mniejszej przez papieża Pawła VI. W czasie homilii o. Jarosław Głodek OP, wyjaśnił znaczenie Bazyliki i cel jej ustanawiania. Jak stwierdził „Bazylika jest symbolem władzy chrześcijańskiej i jest miejscem, gdzie króluje Chrystus, który nie narzuca nam swojej władzy, lecz zaprasza nas do Współkrólowania. Oznacza to dla nas, że mamy żyć tak, aby w naszym życiu  nie królował grzech i abyśmy mocą Łaski Bożej zwyciężali zło.

Po zakończeniu Mszy Św. na Agapie radowaliśmy się przy herbatce i ciastku swoją obecnością, tworząc piękną wspólnotę. Nie zabrakło też działania, ponieważ podzieleni na dwie drużyny zorganizowaliśmy Kalambury, pokazując sobie nawzajem i odgadując wcześniej przygotowane hasła. Były one związane z Duchem św. i scenami z Pisma św. To był naprawdę dobrze przeżyty czas.

Za wszelkie owoce Dnia Wspólnoty niech będzie Bóg uwielbiony!

Tekst: Zofia Florek
Fotorelacja: Aneta i Paweł Sochowie DKS Jarosław