Wielkopostny Dzień Wspólnoty zgromadził Domowy Kościół i młodzież oazową z rejonu Radymno w Skołoszowie w parafii Miłosierdzia Bożego.

Członków Ruchu Światło-Życie przywitał Moderator rejonu ks. Mirosław Wójcik, który wygłosił także konferencję tematycznie związaną z hasłem naszego spotkania „Duch Święty duszą Kościoła”. Ukazał nam Ducha Świętego jako spoiwo Kościoła i jego duszę.   On jest siłą sprawczą wszelkich naszych dobrych czynów. Rozbudza drzemiące w nas charyzmaty, czyniąc każdego zdolnym wiele ofiarować innym. Duch Święty uzdalnia nas do przebaczania, miłowania tych, którzy nas nie kochają. Jest On Duchem jedności. Duch Święty sprawia jedność Kościoła: jedność w wierze, jedność w miłości, jedność w spójności wewnętrznej. Kościół i Kościoły są wezwane, by dać się prowadzić przez Ducha Świętego, przybierając postawę otwartości, gotowości uczenia się i posłuszeństwa.

Po wspólnej modlitwie i zanurzeniu się w Słowie Bożym uczestniczyliśmy w Gorzkich Żalach i Eucharystii razem z całą parafią.

Wielkopostny Dzień Wspólnoty zgromadził Domowy Kościół i młodzież oazową z rejonu Radymno w Skołoszowie w parafii Miłosierdzia Bożego. Członków Ruchu Światło-Życie przywitał Moderator rejonu ks. Mirosław Wójcik, który wygłosił także konferencję tematycznie związaną z hasłem naszego spotkania „Duch Święty duszą Kościoła”. Ukazał nam Ducha Świętego jako spoiwo Kościoła i jego duszę.   On jest siłą sprawczą wszelkich naszych dobrych czynów. Rozbudza drzemiące w nas charyzmaty, czyniąc każdego zdolnym wiele ofiarować innym. Duch Święty uzdalnia nas do przebaczania, miłowania tych, którzy nas nie kochają. Jest On Duchem jedności. Duch Święty sprawia jedność Kościoła: jedność w wierze, jedność w miłości, jedność w spójności wewnętrznej. Kościół i Kościoły są wezwane, by dać się prowadzić przez Ducha Świętego, przybierając postawę otwartości, gotowości uczenia się i posłuszeństwa.

Po wspólnej modlitwie i zanurzeniu się w Słowie Bożym uczestniczyliśmy w Gorzkich Żalach i Eucharystii razem z całą parafią.