Centralna Diakonia Życia zwraca się do wszystkich członków naszego Ruchu z prośbą o włączenie się w akcję zbierania podpisów pod apelem do parlamentarzystów, przygotowanym przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia Człowieka o uchwalenie prawa chroniącego każde życie ludzkie od momentu poczęcia.

Ochroną prawną powinny zostać objęte wszystkie dzieci bez względu na stan ich zdrowia czy okoliczności poczęcia.
Matka i rodzina dziecka poczętego mają mieć zapewnioną medyczną, materialną, psychologiczną i prawną pomoc ze strony państwa polskiego.
Utrzymać należy dotychczasowy, ustawowy zapis wyłączający kobietę dokonującą aborcji z odpowiedzialności karnej.
Szczegóły na stronie internetowej: http://www.kochamykazdedziecko.pl/

Zachęcamy do zapoznania się z apelem i jego uzasadnieniem oraz do pobrania, wydrukowania i udostępnienia w Waszych wspólnotach, rodzinach, wśród bliskich i znajomych tabeli do zbierania podpisów.

Prosimy o akcję rozsyłania e-maili z podaniem linku do powyższej strony, gdyż podpisy można składać także elektronicznie.

Dorota i Łukasz Kozyrowie
odpowiedzialni za Centralną Diakonię Życia Ruchu Światło-Życie