Chcę prosić, gdy walczę
Chcę prosić, gdy ginę
Chcę prosić, gdy nic już w sercu nie czuję
Gdy dusza radosna,
Gdy słońce znów wschodzi
I gdy już prosić Ciebie nie mogę.

Chcesz wzbudzić siłę,
Dawać nadzieję,
Chcesz mnie wydźwignąć z mojej słabości
Uczyć pokory,
Zabijać pychę
A ja – wciąż nie chcę Twojej miłości…

Więc będę prosić
I ciągle wierzyć,
Że kiedyś zaufam, swe życie oddam
Uwierzę Słowu,
Wcielę w codzienność
Przekażę innym, by wspólnie miłować!

Justyna Świątoniowska