Chryste, Ty jesteś moim Panem
I Zbawicielem,
Ty ożywiasz moją wiarę,
Ty ożywiasz moją duszę,
Ty zawsze wysłuchujesz
Mojego głosu i dajesz
Mi ład i spokój, kiedy
Tego potrzebuję,
Wznoszę do Ciebie moje
Błaganie i oczy ku Twojemu
Królestwu.
Jezu, jestem Twoją własnością,
Pokładam nadzieję w Tobie,
Mój słodki Jezu.

Natalia Kręcichwost