Dusza ma Cię oczekuje,
Ukaż mi Panie choć promień światła
Szukam Ciebie w zgiełku mej duszy
Przyjdź Panie nie opóźniaj się…
Bo potrzebuję Bożej radości.
Obdarz mnie odwieczną miłością,
Wołam o Twoja łaskę,
Przyjdź Panie, otwórz me serce,
Przyjdź Panie nie opóźniaj się…

Natalia Masłyk