Dziękuję Ci Panie, że jesteś dla mnie miłosierny,
Mimo, że nie zawsze jestem Tobie wierny.
Panie, oczyść serce me,
Bo do świętości dążyć chcę.
Wiem, że kochasz mnie szczerze i jesteś swych owiec Pasterzem.

Dominik Flak