Gdy stwarzałeś mnie w łonie matki
Wiedziałeś już o mnie wszystko
Znałeś mnie gdy jeszcze nikt
Mnie nie znał.
Obdarzyłeś mnie miłością
Tak silną, że żaden człowiek
Nie jest w stanie mnie tak pokochać
Tatusiu! To ja, Twoja córka,
Twoje dziecko, jedna, zagubiona
Owieczka z Twojej wielkiej owczarni
Bądź blisko mnie, bym nigdy
Nie zbłądziła, chodziła tylko tam
Gdzie mi wskażesz.

Barbara Pelc