Jezu wybaw mnie i uwolnij
Od wszystkich grzechów,
Boże mój i Panie dziękuję Ci,
Że mogę z Tobą przebywać.
Chwalę Cię Panie całym
Swoim sercem.
Dziękuję Ci za Twoją troskę
Boże mój, dziękuję Ci za moje
Życie, przez które idziesz wraz ze mną.

Gabriela Kiełbowicz