Modlitwa to walka
Walka ze sobą
Walka ze swoimi słabościami
Walka z czasem i o czas
Walka o mnie grzesznika
Walczymy razem
Z miłości i o Miłość
Ty Jezu z Miłości do mnie
A ja o Twoją Miłość

Duch Twój niech wypełnia
Tych pragnących Twojej opieki
Dotknij ich serc
Aby jak ludzie w Chrystusie
Z radością i wiarą
Dążyli do Królestwa Bożego
Jezu, kieruj moim życiem
Aby wiara w Chrystusa
Rozbrzmiewałam w moim sercu
Ponad wiarą w siebie

Jezu, ufam Tobie!

Bartłomiej Koba