Mój Bóg jest potężny
Mocny i Wielki
A przy tym dobry i miłosierny
Ma siłę, władzę
Wciąż daje odwagę,
By doprowadzić mnie
Do Zbawienia

Patrycja Pożyczek