Panie Boże,
Naucz mnie, proszę modlitwy,
Szczerej rozmowy, w której oddałabym się
Tobie w stu procentach.
Wśród ciągłej gonitwy
Życia codziennego, zapominam o tych
Licznych momentach,
W których przytuliłeś mnie do Najświętszego Serca Swego,
Za które winnam Cię wielbić
Wysławiając ogrom Miłosierdzia Twego.
Chciałabym kiedyś być kwiatem, w Twoim sadzie rosnącym
I na wieczność już z Tobą obcującym.
Proszę Cię, „jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić.”

Anna Kandefer