Panie Jezu, Ty jesteś Wielki,
A ja jestem mała.
Wysłuchaj proszę mojego wołania.

Miłosierny jesteś, kochasz mnie
Taką jaką jestem.
Wychwalam Cię każdym moim gestem.

Chociaż czasem Cię ranię,
To i tak wybaczysz mi.

Chcę tu zostać i razem z Tobą być,
Nawet kiedy będzie źle,
Nawet w złe dni.

Pragnę z Tobą być
I przez życie iść.

Małgorzata Mikuła