Panie Jezu, Ty obdarzasz mnie
Swoją bezinteresowną miłością.
Troszczysz się o mnie i sprawiasz,
Że czuję się bezpieczna.
Sprawiasz, że codziennie rano budzę
Się z nadzieją, że mogę stać się
Lepszym człowiekiem. Bo wiem, że
Dzięki Twojej łasce jest to możliwe.
Ty jesteś moim Światłem, które
Oświeca mi drogę każdego dnia,
Nawet dnia najbardziej burzliwego.
Ty Panie jesteś obroną mojego
Życia, nikogo nie muszę się lękać.

Sylwia Paszek