Panie, Ty mnie bronisz
Gdy nie mam sił i upadam
I wspierasz mnie
W walce o powrót na Twoją ścieżkę.
Bo Tyś moją Tarczą
I moim Mieczem,
Moją Podporą
I moim Schronieniem.
Ty dajesz mi moc, bym podążał do Twego Królestwa
I zamieszkał w Nim po wsze czasy.

Łukasz Gromek