Panie, Ty w przyrodzie ukazałeś piękno.
Jezu, dzięki Twemu zmartwychwstaniu mamy zwycięstwo.
Mówiłeś: kochaj swoich nieprzyjaciół,
A przyjaciół szanuj abyś ich nie zawiódł.

Twoja Matka jest przykładem pokornej Służebnicy,
A my ją wyznając giniemy czasem jako męczennicy.
Pomóż nam Panie nie zejść z drogi Twojej
Teraz i na wieki wieków. Amen.

Anita Bartman