Panie, Ty widzisz moją małość,
Widzisz, że się boję,
Że spod Twego krzyża
Nieraz uciekam w popłochu,
Bo źle, bo strach, bo nie chcę patrzeć.
Miłość Twoja w oczy kole,
Wyciągasz swoje dłonie
Pomiędzy niebo i ziemię
I łączysz i godzisz je nawzajem.
Pogódź moje życie
Z Twą wolą Panie.

Julia Pelc