Przyszedłeś na świat w ubogiej stajence
Przynosząc radość Maryi Panience.
Życie Twoje było misją,
Gdyż przyszedłeś zbawić dzieci Swoje.
Umarłeś na krzyżu w cierpieniach,
Przyniosłeś radość życia wiecznego.
Dzisiaj pasiesz owce Twoje.
W jednej owczarni zgromadzone,
Przynosząc łaski uproszone.
Przyjacielem jesteś dzieci i młodzieży,
Panem i Zbawicielem ludu całego.
Imię Twoje Święte,
Ponad inne imiona wywyższone.
Tobie o Jezu niech będzie chwała!

Kamil Gwizdała