Pragnę zamknąć oczy,
A otworzyć swoją duszę.
Trwać przed Tobą słaby
Trwać taki – jaki jestem
Wypłynąć w ciszy na głębie mego serca
I wylać przed Tobą całe swe wnętrze.
Dać się stworzyć na nowo
Dać – wypełnić miłością
Być tym, kogo już nie ma
Bo jest z tym, który miłuje od zawsze

Dominik Buksa