Słowo Twe Panie żywe w życiu moim,
Jednak modlitwa Nim ciężka dla mnie,
Bo gdy próbuję zbliżyć się do Ciebie,
Ktoś próbuje mnie odciągnąć od Ciebie.

Często myśli mam wiele,
Boże, gdzie jesteś?
A Ty swą łaską otaczasz mnie co dzień,
Lecz ja często nie widzę pociechy w Tobie.

Wyznaczyłeś mi granicę życia mego,
Jednak ja często nie pragnę tego samego,
Lecz chcę woli Twojej,
By w końcu żywota spojrzeć w oczy Twoje.

Kacper Parylak