W sobotę rano, 23 kwietnia, jako reprezentanci Ruchu Światło – Życie rejonu Leżajsk, wyjechaliśmy do Krościenka. Naszą wizytę rozpoczęliśmy modlitwą przy grobie Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka oraz wspomnieniami opowiadanymi przez Panią Reginę, naszą przewodniczkę po Centrum. Jej opowiadania towarzyszyły nam w Namiocie Światła (chyba najbardziej wzruszające wspomnienia), Wieczerniku i w Kaplicy Chrystusa Sługi. Tam też rozważaliśmy Słowo w Namiocie Spotkania i sprawowaliśmy Eucharystię.Wysłuchaliśmy również świadectwa jednej z naszych Sióstr – o mocy modlitwy wspólnoty.

Przedłużeniem radości wypływającej z Eucharystii był obiad w karczmie. Nawiedziliśmy także remontowany dom rekolekcyjny dla Rodzin przy ul. Jagiellońskiej. Na zakończenie pielgrzymki odwiedziliśmy uroczy rynek w Krościenku, gdzie zjedliśmy przepyszne lody.

Bogu niech będą dzięki, za ten wspaniały czas! A także ludziom: Parze Rejonowej: Annie i Stanisławowi Gongolom za organizację,  Braciom i Siostrom z naszego Rejonu za pomoc materialną, modlitwę i posługi podczas pielgrzymki.

ks. Piotr Stefański