„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”
(Flp 4,13)

Okres wielkanocny to czas radości z faktu, że Chrystus Zmartwychwstał. Ten piękny czas chcieliśmy przeżyć mocnym akcentem. Okazją do tego stał się udział w rekolekcjach „Dialog w małżeństwie i rodzinie”, które odbyły się w dniach 8-10 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku na terenie parafii pw. Ducha Świętego w Przeworsku. Rekolekcje zostały zorganizowane przez Kręgi Domowego Kościoła z rejonu Przeworsk. Były one poprowadzone przez ks. Moderatora Marka Zajdla i parę małżeńską Beatę i Andrzeja Guzik. W rekolekcjach uczestniczyło ok. 110 osób głównie z terenu Archidiecezji Przemyskiej, a przede wszystkim z okolic Przeworska, Rzeszowa i Lublina. W tym miejscu należy podkreślić wkład naszej Pary Rejonowej Bożenki i Krzysztofa Sokół, ks. Romana Kocaja, Ewki i Stasia Strączek – muzycznych, diakonii młodzieżowej, przez których wszystko było perfekcyjnie przygotowane i przebiegało we właściwym toku.
Rekolekcje były czasem szczególnej łaski. Wszyscy ubogaciliśmy się tym wszystkim, co było treścią tych rekolekcji, odkryliśmy nowe „horyzonty” myślenia i działania. Głoszone przez ks. Marka Słowo przemieniało nas, nawoływało do pokory, prawdy, do patrzenia sobie w oczy, przebaczenia, mobilizowało do postanowień, trwania w dobrym i pełnego oddania się Jezusowi Chrystusowi. Teoria komunikacji małżeńskiej poparta własnym świadectwem, która została przekazana przez Beatę i Andrzeja zainspirowała nas do pogłębionego spojrzenia na naszą własną komunikację małżeńską. Podczas spotkań w grupach zastanawialiśmy się nad cytatami z Biblii, które tematycznie były powiązane z głoszonymi konferencjami. Stanowiły one podstawę do naszych rozważań i refleksji, a także do dzielenia się naszymi życiowymi doświadczeniami. Mocno podkreślone zostało, że dialog w małżeństwie zawsze musi przebiegać w ścisłej relacji z Bogiem, że poprawność komunikacji w małżeństwie i rodzinie jest uzależniona od poznania psychologii różnic płciowych oraz od kulturalnych, werbalnych i niewerbalnych zachowań. Przypomniano nam, co należy czynić, aby twórczo rozmawiać i rozwiązywać konflikty, problemy i trudności w celu poprawienia komunikacji w naszym małżeństwie i rodzinie. Tak przygotowani możemy lepiej podjąć trud wychowania dzieci. Nasz dialog i komunikacja w małżeństwie i rodzinie zawsze powinny otwierać nas na miłość opartą o Słowo Boże, które jest drogowskazem dla naszego życia.
Cieszymy się bardzo z możliwości uczestnictwa w rekolekcjach. Wiemy i rozumiemy, że nie jest ważny staż małżeński ani doświadczenia jakie są za nami. Za dany nam czas przeżytych rekolekcji Bogu niech będą dzięki.
DKS rejon Przeworsk