W niedzielę 29 maja 2016 w Parafii Przemienienia Pańskiego odbył się ostatni w tym roku pracy formacyjnej Dzień Wspólnoty.

Konferencję  „Ewangelizować w mocy Ducha Świętego” wygłosił do nas ks. Piotr Leja z Zagórza. Głoszący słowo podkreślił konieczność doświadczenia Boga Żywego w naszym życiu. To doświadczenie prowadzić ma nas do służby na rzecz bliźniego, także do ewangelizacji, mocą Ducha Świętego.

Wspólnie z parafianami uczestniczyliśmy we Mszy św., nabożeństwie majowym i procesji z Przenajświętszym Sakramentem wokół kościoła.

Praca w grupach dotyczyła zastanowieniu się nad problemami związanymi z ewangelizacją w każdej sytuacji w jakiej się znajdujemy.

Podczas Agapy poznaliśmy nową parę rejonową – Monikę i Piotra Kopczyków, którzy zastąpią Gienię i Zbyszka Kopczyńskich.

W Dniu Wspólnoty towarzyszyli nam nasi moderatorzy: ks. Łukasz Piróg, o. Stanisław Maciaszek i ks. Grzegorz Delmanowicz.

Słoneczny i ciepły dzień sprzyjał radości ze spotkania. Sprawił to na pewno Duch Święty, który towarzyszył nam w tym roku pracy. Jego hasło brzmi bowiem: „W mocy Ducha Świętego”

                                                                                                         Maria i Jacek Lipińscy

Foto: Grzegorz Langenfeld