Jak co roku przed przerwą wakacyjną  wspólnota Domowego Kościoła wraz z Oazą Młodzieżową rejonu Łańcut spotkała się w Białobrzegach przy kapliczce św. Huberta żeby przeżyć  dzień skupienia pod hasłem „W mocy  Ducha Świętego”.

W pięknej scenerii, otaczającej nas przyrody, podziwiając piękno stworzenia,  rozważaliśmy słowa Pisma Św. i uczestniczyliśmy w Eucharystii. Jak zwykle na początku Para Rejonowa DK zapaliła świecę oazową a ks. Moderator w swojej konferencji podzielił się z nami bardzo  wartościowymi spostrzeżeniami na temat roli jaką Duch Święty pełni w naszym ruchu. Nadmienię tylko niektóre spostrzeżenia które szczególnie mnie zaintrygowały: „ Do wspólnoty się nie należy tylko się ją tworzy a tworzy się ją z pomocą Ducha Św.  –  należy przyjąć Ducha Św. tak jak apostołowie w dzień Pięćdziesiątnicy i iść głosić Jezusa wszystkim napotkanym na swojej drodze wykorzystując do tego wszystkie dostępne środki, również te nowoczesne na miarę dzisiejszych czasów – Pięćdziesiątnica trwa nadal i powinna trwać ponieważ Duch Św. jest sprawcą i przyczyną Nowej Ewangelizacji również w dzisiejszych czasach – Wiara sama w sobie jest mało wartościowa jeśli nie idą za nią uczynki, czyli nie dzielimy się z innymi prawdą o Jezusie i nie świadczymy o Nim”.

Następnie podczas namiotu spotkania i spotkania w grupach pochylaliśmy się nad zasłyszanym słowem. Podsumowaniem tego jak ważna jest pomoc Boża w naszym działaniu było świadectwo Marii i Zbyszka z Diakoni Modlitwy. Centralnym punktem naszego świętowania była Eucharystia. Podczas homilii dowiedzieliśmy się jak należy „Przekraczać samego siebie i strzec miłości w sobie korzystając z miłości Bożej” jak również, że „Eucharystia jest umocnieniem na drodze dawania świadectwa”. Nasze świętowanie zakończyło się radosną Agapą w otoczeniu Białobrzeskiego lasu.

Wszystkich uczestników serdecznie pozdrawiam i życzę nam wszystkim, również tym którzy czytali tą notatkę „Trwajmy w Mocy Ducha Świętego i nie bójmy się Świadczyć o Jezusie”.

 

Test & Foto: Małgorzata i Ryszard Kudyba