Pierwsza w Polsce Poradnia Bioetyczna – pomoc w rozwiązywaniu dylematów etycznych

Przy współpracy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Instytutu Bioetyki oraz Fundacji „Jeden z nas” powstała pierwsza w Polsce Poradnia Bioetyczna, która ma charakter punktu doradczego i informacyjnego w zakresie zagadnień związanych z bioetyką. W poradni każdy zainteresowany może otrzymać wsparcie i pomoc w rozwiązaniu trudnych dylematów moralnych.

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem porady mogą zwrócić się z pytaniem elektronicznie poprzez e-mail lub porozmawiać w siedzibie poradni przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.

Zespół wykwalifikowanych bioetyków – lekarzy i pracowników służby zdrowia, teologów, prawników i specjalistów rodzinnych udziela bezpłatnych porad i informacji w zakresie ochrony życia ludzkiego na każdym etapie – od poczęcia do naturalnej śmierci, niepłodności (in vitro, naprotechnologia i adopcja), diagnostyki prenatalnej, aborcji, ciąży pozamacicznej, transplantacji, etyki lekarskiej, a także opieki nad pacjentem w stanach terminalnych (uporczywa terapia, sedacja, stosowanie środków p/bólowych, reanimacja i resuscytacja, eutanazja). Porady udzielane są w oparciu o naukę Kościoła katolickiego oraz zasady personalizmu chrześcijańskiego.

Więcej informacji: www.poradniabioetyczna.pl

PORADNIA BIOETYCZNA
ul. Bernardyńska 3
31-069 Kraków

 

tel. +12 428 60 30 (wew. 922)
e-mail: poradnia.bioetyczna@upjp2.edu.pl