W rejonie Jarosław nowy rok formacyjny 2016/2017 rozpoczęły dwa wydarzenia. Pierwszym z nich była Msza św. z przekazaniem świec nowym parom animatorskim kręgów, które to wydarzenie miało miejsce 29 września w kościele pw. Bożego Ciała. Podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. Łukasz Jackowski – moderator kręgów w jarosławskiej Kolegiacie, słowo Boże wygłosił nowo powołany Moderator Rejonu Domowego Kościoła ks. Jan Franków. Zwrócił uwagę obecnych na sens hasła nowego roku pracy formacyjnej i zachęcał do czynienia uczynków miłosierdzia wobec innych ludzi nie tylko od święta, ale na co dzień. Pod koniec Mszy głos zabrał także Moderator Rejonu Ruchu Ś-Ż ks. Bartłomiej Zakrzewski, który w swoim słowie podkreślił m.in. wagę uczestnictwa w rekolekcjach wakacyjnych i zachęcił do modlitwy w tej intencji.

Drugim wydarzeniem był Dzień Skupienia dla Animatorów Kręgów, który odbył się 1 października, również w kościele pw. Bożego Ciała. Spotkanie poprowadziła Para Diecezjalna i ks. Moderator Diecezjalny DK. Zebrani pochylili się nad istotą powołania do świętości w życiu prywatnym, w małżeństwie, w życiu społecznym i jako członków Ruchu. Omówiono także rolę i postawę pary animatorskiej kręgu, przebieg comiesięcznego spotkania formacyjnego oraz realizację poszczególnych zobowiązań. Ks. Zbigniew poruszył natomiast ważną kwestię, jaką jest rola księdza moderatora kręgu, który ma wspomagać parę animatorską i cały krąg we wzrastaniu. Na spotkaniu wybrzmiało także zagadnienie rekolekcji formacyjnych, które wpisane są w drogę formacji nie tylko dzieci i młodzieży, ale również członków Domowego Kościoła i zachęta do liczniejszego uczestnictwa w oazach wakacyjnych. Na zakończenie Dnia Skupienia wszyscy obecni razem z pozostałymi członkami Ruchu rejonu Jarosław, uczestniczyli w Mszy św. połączonej z ostatnim pożegnaniem wieloletniego członka jednego z kręgów działających przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Jarosławiu – śp. Antoniego Mączki. Wspomnienie życia Antoniego, przepełnionego głęboką wiarą i modlitwą, a także jego zaangażowania na rzecz Ruchu w rejonie były okazją do refleksji nad naszym życiem w wierze i naszą posługą.

Aneta i Paweł  Socha
Diakonia Komunikowania Społecznego rejonu Jarosław