Ruch Światło-Życie w Archidiecezji Przemyskiej zakończył już planowanie rekolekcji zimowych. Propozycje wyjazdów skierowane są do dzieci i młodzieży chcących rozsądnie zagospodarować czas ferii.

W bieżącym roku szkolnym ferie zimowe na Podkarpaciu będą trwały od 16 do 29 stycznia 2017 r. Na ten czas przygotowano cztery turnusy, trwające od pięciu do siedmiu dni. Oazy Światłości, Ewangelizacji oraz Dzieci Bożych będą odbywały się w domach rekolekcyjnych w Maćkowicach i Rzepedzi.

Zimowe wyjazdy oazowe, tak samo jak turnusy letnie, mają charakter rekolekcji zamkniętych. Uczestnicy, podzieleni na grupy, pozostają pod opieką animatorów oraz odpowiedzialnego za całość księdza moderatora. Program rekolekcji zależny jest od wieku uczestników i przebytych już etapów formacji. Jeden turnus gromadzi jeden rocznik formacyjny; Oaza Ewangelizacji dedykowana jest uczniom III klasy gimnazjum, a oaza światłości gimnazjalistom z klas I i II. Dzieci Boże to propozycja dla szkoły podstawowej (co najmniej czwartoklasistów).

Wszelkich informacji o rekolekcjach zimowych udziela biuro Centrum Ruchu Światło-Życie. Możliwa jest osobista wizyta, kontakt telefoniczny lub mailowy. Na stronie internetowej, dedykowanej specjalnie oazom zimowym, można znaleźć wszelkie niezbędne informacje o miejscach, terminach oraz sposobie płatności. Tam również do pobrania karty uczestnictwa.

Rekolekcje zimowe – zapisy, informacje

plakat